Matbaa, Reklam Baskıları, Promosyon Ürünleri, Dijital Baskı

Üyelik Sözleşmesi

 

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.     Taraflar

1.1    Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) elektronik ortamda onaylanması ile Çarşı Mah. 1817 Sokak No:34/A Şehzadeler – MANİSA adresinde faaliyet gösteren Opus Reklam Ajansı – Fırat Sarıkaya ( www.opusajans.com (“Şirket”) ait internet sitesine üye olduklarını ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.2    Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2.     Tanımlar

2.1    Site:  www.opusajans.com  adresinde yer alan internet sitesidir.

2.2    Ürün:  Üyeler’in basımını talep ettikleri, Site üzerinden özelliklerini seçtikleri PDF, JPEG veya File formatında belgedir.

2.3    Data Upload/Dosya Yükleme : Üyeler’in, baskısının gerçekleşmesini talep ettikleri Ürün’ü Site sistemine kaydetmesi işlemidir.

2.4    Promosyonlar:  Şirket tarafından belirli zamanlarda sunulan ve Site üzerinden bildirilen fırsatlar veya kampanyalardır.

2.5    Kredi Yükleme:  Promosyonlar’dan yararlanan Üyeler’in peşin olarak satın aldıkları kuponları kullanmak suretiyle Ürün basımı talebinde bulunması işlemidir.

2.6    Ürün Özeti:  Ürün’ün özelliklerinin belirtildiği basımdan önceki halidir.

2.7    Üye(ler):  İşbu Sözleşme kapsamında Site’yi kullanan ve Site’de sunulan hizmetlerden faydalanan bireysel Üyeler’dir.

3.      Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’nin Site’yi kullanımı ve Site üzerinden Şirket’e göndereceği Ürün’ün basımının gerçekleştirilmesi hizmetinin elektronik ortamda satın alınması ve Üye’ye teslimi süreçlerine ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.   

4.     Üyeler’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1    İşbu Sözleşme’ye konu Site, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Ancak Site’nin kullanımı için reşit olmak gerekir.

4.2    Üyeler, Site üzerinden hizmetten faydalanmaya imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.3    Üye, oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

4.4    Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

4.5    Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya hizmetten faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer üyelerin Site ve hizmetten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Site’de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan link verilemez.

4.6    Şirket, Üyeler’in Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

5.     Şirket Hak ve Yükümlülükleri

5.1    Şirket, işbu Sözleşme’ye konu hizmeti Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.2    Üye, işbu Sözleşme’ye konu Ürün’ün satın alınması esnasında Şirket’e sağladığı bilgileri işbu Sözleşme’ye konu hizmetten faydalanmak için özgür iradesi ile girdiğini kabul eder. Site’de toplanan kişisel bilgiler üyelik kaydı devam edene kadar süre sınırı olmaksızın saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Ancak Üye bilgileri, Üye’nin onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik İlkeleri kapsamında belirtilen haller dışında işbu Sözleşme altındaki hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

5.3    Şirket, teklif almak üzere paylaşılan Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

5.4    Bazı durumlarda, Şirket çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Üyeler’i daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Üye, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

5.5    Şirket, Üye tarafından sunulan bilgileri Üye profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Tüm bu durumlarda kişisel bilgiler işbu Sözleşme ve Gizlilik İlkeleri’nde belirtilen koşullara uygun olarak güvenli biçimde işlenir ve saklanır.

6.     Hizmet Süreçleri

6.1    Üyeler, kendi oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye erişim yaparak basımını talep ettikleri Ürün’ü Data Upload aracılığı ile sisteme kaydederler. Ürün ISO 12647-2 / Amd.2007 standardı çerçevesinde basılır. Üyeler, Ürün’ü Site içerisindeki yer alan koşullara uygun olarak hazırlamakla yükümlüdürler.

6.1.1       Baskı için iletilen metinlerde “solid” alanlarda CMYK renk modelleri değerlerinde Sapma ISO 12647-2 / Amd. 2007 standardına göre maksimum DE 5 ile sınırlıdır. Kullanılan kağıt rengi ise, ISO 12647-2 / Amd. 2007 de tanımlanan standartlarla uygun olması kaydı ile geçerlidir. Baskıya girdikten sonra ilk tabakaya göre maksimum DE +/- 4 baskı sırasında değişkenlik oluşabilir.

6.1.2       “Nokta Alanı” Ölçümlerinde CMYK %50 Tram Bölgelerde Tolerans ISO 12647-2 / Amd. 2007 standardına göre +/- 4 Puandır. Baskıya girdikten sonra ilk tabakaya göre maksimum +/- 4 baskı sırasında değişkenlik oluşabilir.

6.2    Data Upload işlemini takiben basım hizmetine ilişkin bedel teklifi Ürün Özeti’nin yer aldığı ekranda belirir. Söz konusu teklif anlık olarak oluşturulmakta olup, Üye aynı Ürün’e ilişkin farklı zamanlarda ilettiği sipariş taleplerinin farklı şekillerde ücretlendirilebileceğini kabul eder.

6.3    Teklif’in Üye tarafından kabulü halinde Üye Site’de sunulan ödeme seçeneklerinden (Havale/EFT, PayPal, kredi kartı) birini kullanarak Ürün’ün basımı ve kendisine teslimine ilişkin ödeme işlemini gerçekleştirir. İşbu maddede belirtilen ödeme işlemi hizmet bedelinin ödenmesi anlamına gelmektedir.

6.4    Ürün siparişi ve ödemenin başarıyla gerçekleşmesi halinde Üye’nin üyelik aşamasında bildirdiği e-posta adresine onay e-maili gönderilir.

6.5    Üye tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesini takip eden 2 gün içerisinde Ürün standart kontrol işleminden geçer. Standart kontrol kapsamında gerçekleştirilen kontrollere  buradan ulaşabilirsiniz.  Üye, söz konusu standart kontrol işleminin baskı öncesinde teknik araçlarla gerçekleştirilen rutin bir kontrol olduğunu, Şirket’in Ürün’ün kapsam ve içeriğine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Standart kontrol aşamasını takiben Ürün’ün basım aşamasına geçilir. Şirket kontrolü uygun bulmaz ise siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

6.6    Üye, standart kontrol işlemine ek olarak Şirket tarafından sunulan, bleed (Taşma), katlama çizgileri, ebat ve ebat sapmaları, overprint (üste baskı), sayfa sıralaması açılarından herhangi bir eksikliğin veya hatanın olmadığının kontrolüne  ek kontrol hizmetinden de ücreti mukabilinde faydalanabilecektir. Ek kontrol kapsamında gerçekleştirilen kontrollere  buradan ulaşabilirsiniz . Söz konusu ek kontrol kapsamında gerekli olması halinde Ürün üzerinde ilgili revizyonlar yapılabilecektir. Profesyonel anlamda Şirket tarafından sağlanan bu kontrol hizmeti editoryal bir kontrol olup, hizmet kapsamında Şirket tarafından verilen onay hiçbir şekilde içeriğe ve içeriğin doğruluk, tamlık veya ahlaka yahut yasalara uygunluğuna ilişkin bir onay olarak yorumlanmayacaktır. 

7.        Ürün basımı sipariş sırasında belirtilen süre içerisinde tamamlanarak kargoya verilir. Üye, Şirket’in Ürün’ü kargoya verdiği tarihte işbu Sözleşme’den kaynaklanan hizmet yükümlülüklerinin sona erdiğini kabul eder.

8.        Üye tarafından iletilen içeriğin özelliklerinin baskıya uyumlu olmaması, siparişin başarıyla tamamlanamaması veya Ürün’ün matbaaya hazırlanmasında ek bilgi ihtiyacı söz konusu olması halinde Şirket Üye ile e-mail yoluyla iletişime geçer. Üye en kısa sürede ilgili aksaklığı giderecektir. Aksi halde hizmetin tamamlanamamasından Şirket sorumlu olmaz.

9.        Şirket, Üye tarafından Şirket’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu kontrol etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye’nin siparişi üzerine basımı gerçekleştirilen Ürün ise basım tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre sonunda Şirket kayıtlarından silinecektir.

10.         Ürün Teslimatı

10.1                Şirket, Ürün siparişinin başarıyla tamamlanmasını takiben Ürün’ü kargo bilgileri ekranında yer alan adrese iletilmek üzere kargoya verir.

10.2                Üye, Ürün’ün kargo süresinin kargo şirketinin kuralları çerçevesinde belirleneceğini ve Ürün’ün sevkiyatına ilişkin süreci ilgili kargo şirketinden takip edebileceğini kabul eder.

10.3                Üye, Şirket’in, kargo firmasından ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan sevkiyat gecikmeleri başta olmak üzere teslimat sürecine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, bu kapsamdaki talep ve itirazların muhatabının Şirket olmadığını kabul eder.

11.  Kredi Yüklemesi ve Promosyonlar

11.1                Şirket, zaman zaman koşulları kendisi tarafından Üyeler’e ayrıca bildirilecek olan Promosyonlar düzenleyebilecektir.

11.2                Üye’nin satın aldığı Promosyonlar 1 (bir) saat süre ile askıda kalır. Talebi takip eden 1 (bir) saat içerisinde Üye Site üzerinden iptal bildiriminde bulunmaz ise Promosyon talebi kesinleşir. Bu süre sonunda iptal talepleri kabul edilmeyecek olup, Üye kendisine herhangi bir para iadesi yapılmayacağını kabul eder.

11.3                Şirket Promosyonlar kapsamında zaman zaman Kredi Yüklemesi imkanları sunabilecektir. Kredi Yüklemesi kapsamında gerçekleştirilecek siparişlerin Kredi Yüklemesi’ni takip eden 6 (altı) ay içerisinde kullanılması gerekmektedir. 6 (altı) aylık süre sonunda Kredi Yüklemesi’ne istinaden herhangi bir Ürün yüklemesi yapılmadığı halde satın alınan kupon tutarı Üye’ye iade edilecektir.

12.  Ödeme Koşulları

12.1                Üye, işbu Sözleşme’nin 6.3’üncü maddesi altında belirtilen şekilde ödemeleri gerçekleştirecektir.

12.2                Üye kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle Ürün ücreti bloke edilemediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği zamana kadar askıya alınacaktır.

13.  Feragat

13.1                Site ve site kapsamında sunulan hizmetler “olduğu gibi” sunulmakta olup, şirket, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluğa ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

13.2                Üye, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 

13.3                Site’nin kullanımına ilişkin her türlü risk üye’ye aittir. Üye, şirket’in site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site’den veya site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

13.4                Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, üye’nin site’ye bağlantısı sırasında veya site’deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın portal’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Şirket işbu sözleşme kapsamında yalnız kendi kusuru ile meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olacak olup, kendimatbaam’ın bu kapsamdaki sorumluluğu her halükarda üye tarafından zararın doğduğu işleme ilişkin olarak şirket’e ödenen toplam tutar ile sınırlı olacaktır.

14.  Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecek ve hizmete son verilebilecektir.

15.  Yürürlük

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik İlkeleri ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Üye tarafından Sözleşme’nin kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

16.  Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

16.1                Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, üyenin Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir ve hizmeti askıya alabilir. Şirket tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme ve Üye’nin üyeliği Şirket tarafından feshedilebilecektir.

16.2                Şirket, Üye tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Ürün’e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu hizmeti ve işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

17.  Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

18.  Muhtelif Hükümler

18.1                İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

18.2                Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır. 

18.3                Şirket, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik İlkeleri ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.